Barbara Maim

Barbara Maim

#637111

@babsmaim

co-founder, CEO Minsh