Phạm Lê Quốc Đạt
CEO, STAHUM Jsc.
#1032469@alfreddatpham