Alexey V. Spiridonov
VC analyst
#2657415@alexey_v_spiridonov