Β 

Alternative products to PayPal.Me

PayPal.Me

Request money using your own personalized URL.

16 alternative and related products to PayPal.Me

Plasso Storefront

Accept payments and sell anything from anywhere.

πŸ‘‹ Today we're excited to announce our all new Storefront product! πŸš€ Storefront makes it easy for anyone to sell subscriptions, physical and digital goods, charge for services, accept donations, sell pre-orders and more. Storefront's powerful and embeddable shopping cart is a snap to setup and works everywhere. πŸ“° Read more on our blog.

7 Alternatives to Plasso Storefront

Owy

Keep track of the things people owe you

Owy is an app to help you to keep track of the things people owe you. Useful for dresses, money and many other things.

iCulture
Owy is een nieuwe Nederlandse app, gemaakt door twee scholieren, waarmee je kunt bijhouden wat je aan mensen hebt uitgeleend. Kasper Dolk is de 16-jarige designer en bedenker van Owy, terwijl Jordy Sinke het programmeerwerk voor z'n rekening nam.
Android Planet
Het nadeel van spullen uitlenen is dat je vaak vergeet dat je ze nog terug moet krijgen. Owy, een app van Nederlandse bodem, helpt je met het bijhouden van je uitgeleende spullen. Met Owy kun je eenvoudig een lijst opstellen met alles wat je hebt uitgeleend en aan wie.
5 Alternatives to Owy

Finch

The financial app for your social life

Finch is the financial app for your social life that allows you to pay friends instantly and securely, run tabs to track group expenses, split bills, and see where all your money is going.

We're meeting millennials where they're at today, while growing in intelligence to support them as their financial priorities change tomorrow.

Financial Review
The big banks have been challenged to stop performing "innovation theatre" and invest more money into start-ups, or risk being disrupted by major tech players such as Apple and Facebook, which have started to creep into the banks' territory. "The banks are spending more money furnishing accelerator labs than on start-ups.
Mozo
Friday 14 July 2017 Article by Kelly Emmerton As the fintech market in Australia heats up, Melbourne-based startup Finch has launched a new app aimed at helping millennials to balance their finances with busy social lives.
Vimeo
Highlights from Envestnet | Yodlee Incubator Cohort 3, Class of 2017.
SmartCompany
Melbourne-based fintech startup Finch has launched its "financial app for your social life", which aims to use relationship-based metrics and personal touches to appeal to a millennial market, unseating similar offerings from banks. "Finch is built around behaviours rather than products," co-founder Toby Gardner tells StartupSmart.
SmartCompany
Yodlee is a veteran when it comes to fintech innovation. Long before startups were doing it, the US-based company started building innovative banking solutions in 1999. Since then the company, which now boasts tens of millions of users around the world, has directed its focus to startups.
Canstar
A Melbourne-based FinTech startup, Finch, has launched a new mobile app that is set to reshape the consumer finance experience. Now available from the App Store and Google Play, the Finch app combines social payments and financial insights to help Millennials get a grasp of their financial standing.
7 Alternatives to Finch

Cryptobookie

Create your personal coin for your bookings

Easily issue your own crypto-token for your bookings. Issuing your own cryptocurrency have now become as easy as clicking a button.

Cryptobookie immortalizes your bookings in your own currency on the blockchain. This creates an eternal, unchangeable record of your bookings - without fear of forgery or fraud.

Medium
Cryptobookie is a platform that allows you to easily issue your own token, your currency for your bookings. Issuing your own cryptocurrency has now become as easy as clicking a button.
10 Alternatives to Cryptobookie

Minipay

Payments for products with a unique link πŸ”—

Minipay helps makers & creators to collect payments for products & services. Share it and get paid!

πŸŽ‚ Test your products. Quickest way to validate your creations is when a customer pays for it.

πŸ‘» Snapchat, IG, Facebook. Sell directly to your followers with a link

πŸ’°No store required. Skip checkouts & get paid

https://www.minipay.io/V46VC

12 Alternatives to Minipay
Discover your next favorite thing

Product Hunt surfaces the best new products, every day. It's a place for product-loving enthusiasts to share and geek out about the latest mobile apps, websites, hardware projects, and tech creations.