Yuriy Porytko

Yuriy Porytko

Managing General Partner, SmartInvest