Yelena Shkolnik

Yelena Shkolnik

Sr. Associate, MK Capital