Yash Shah

Yash Shah

#17011

@yashparallel

Co-founder & CEO, gridle.ioyashshah.in