Kostya Vinogradov

Kostya Vinogradov

Analyst, Runa Capital