Thomas Jankowski
Founder. 4x CEO. Futurist.
#2041068
@thomasjankowski