Thomas Frey

Thomas Frey

Senior Futurist, DaVinci Institute