Thabo Fletcher
ex-founder, coderbits
#24707@thabofletcherdegreed.com/thabo