Sveta McShane

Sveta McShane

#780756

@svm118

Digital Innovation, Singularity U