Simon Mathieu
Senior Engineering Lead, Shopify
#1277508
@smathieu
simonmathieu.com