Scott K. Johnson
Communications Lead, USA, mySugr
#104281@scottkjohnsonscottsdiabetes.com