1078256

Saurabh Khatri

#1078256

@saurabh_khatri

Careem, Strategy