Ryan Holiday
Author, Ego is the Enemy
#76018
@ryanholiday
ryanholiday.net
223 Upvotes