Roy Pereira

Roy Pereira

founder @zoom4ai, @shinyads (RUBI)
20 points