Parsa Saljoughian

Parsa Saljoughian

#119975

@parsa_s

MBA @Stanford, formerly @Snapchat, @IVPparsa.vc