Nathaniel Talbott
CTO, Spreedly
#192614
@ntalbott
blog.talbott.ws