Nick Shalek
Partner at Ribbit Capital
#369753@nshalek