Nadezhda Kovalik
QA Automation Engineer
#1088126@nadezhda_kovalik