Mikhail Sidakov
Mikhail Sidakov
Senior Analyst, BCG
#1349172@mikhail_sidakov