Andriy Mykhaylyuk

Andriy Mykhaylyuk

R&D and startup guy
6 points