Sergey Makarov
Marketing & Omni-channel retailing
#1239337@makarov