David Krane

David Krane

#508004

@kraneland

Managing Partner, GV (Google's VC arm..)gv.com/team/david-krane