Kostas Bratanis

Kostas Bratanis

Co-founder & CTO at Goodvidio