Kamal Ravikant
Partner, Evolve VC
#150308@kamalravikantamazon.com/author/kamal