jai choi

jai choi

Managing Partner, Tekton Ventures
3 points