Haikal Pribadi
Haikal Pribadi
CEO, Mindmaps
#560072@haikalpribadiGRAKN.AI