Haikal Pribadi

CEO, Mindmaps
#560072@haikalpribadiGRAKN.AI