Sami Aras

Sami Aras

#500537

@gulahgula

Analyst, Yandex