Vasili Shynkarenka

24 | Entrepreneur, athlete, YC alum 🇧🇾
#382362@flrelnvasilishynkarenka.com