Vasili Shynkarenka
Vasili Shynkarenka
23 | Entrepreneur, athlete, YC alum 🇧🇾
#382362@flrelnvasilishynkarenka.com
158 Upvotes