Emanuel Yekutiel

Emanuel Yekutiel

#576743

@emanuel_yekutiel

Founder, ESY strategies