Denis Osipov
Product analyst, ABBYY
#904323
@denis_osipov