Dave Munichiello

Dave Munichiello

Partner, Google Ventures