Chris Kantrowitz
CEO, Gobbler
#123438@chriskantrowitzabout.me/chriskantrowitz