Ashish Patel
Ashish Patel
EIR at Lerer Hippeau Ventures
#147499@ashishpnowthisnews.com