Amánda Efthimiou
Director of Operations, Kite
#249082
@amaiou