Yoshito Hasaka

Yoshito Hasaka

Design Lead, Origami Inc.