Tưới Isarel| Tưới nhỏ giọt|Tưới phun mưa

Tưới Isarel| Tưới nhỏ giọt|Tưới phun mưa

Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động tiết kiệm nước
0 reviews
Visit website
Do you use Tưới Isarel| Tưới nhỏ giọt|Tưới phun mưa?
What is Tưới Isarel| Tưới nhỏ giọt|Tưới phun mưa?
Công ty TNHH Nông nghiệp Kaizen là đại lý ủy quyền của Naandanjain, là công ty lâu đời nhất tại Israel về cung cấp giải pháp tưới trong nông nghiệp với hơn 80 năm kinh nghiệm các giải pháp tưới tổng thể cho các dự án nông nghiệp và cảnh quan.

Tưới Isarel| Tưới nhỏ giọt|Tưới phun mưa tech stack

We're aware of 2 technologies that Tưới Isarel| Tưới nhỏ giọt|Tưới phun mưa is built with. Tưới Isarel| Tưới nhỏ giọt|Tưới phun mưa utilizes products like Facebook, WordPress in their tech stack

Recent launches

💡 All the pro tips

Tips help users get up to speed using a product or feature
📣 Calling all experts and enthusiasts! Share your wisdom and leave a pro tip that will make a difference!