Bộ đàm Motorola Digtital XiR P6620i  VN

Bộ đàm Motorola Digtital XiR P6620i VN

#hethongbodam #bodammotorolavietnam
0 reviews
1follower
Visit website
Do you use Bộ đàm Motorola Digtital XiR P6620i VN?
What is Bộ đàm Motorola Digtital XiR P6620i VN?
Bộ đàm Motorola XiR P6620i là thế hệ máy bộ đàm mới nhất của Motorola, với nhiều tính năng mở rộng kết nối hệ thống, dung lượng pin được cải thiện, chất lượng âm thanh được nâng cao với công nghệ IMPRESS
Bộ đàm Motorola Digtital XiR P6620i  VN media 1

Recent launches