Makers Moscow

Makers Moscow

A place for makers in and from Moscow to encourage, advise and support each other.

Welcome, makers! We created this Space for Makers in Moscow to connect with each other; whether you're a student, side hustler or full time founder, this section is for you.

Preview Space
 1. Siddharth Jeevagan
 2. Shashkova Natalia
 3. Nadya Babaytseva
 4. Eugene Zubak
 5. Janet Todorova
 6. Dmitry Kohalov
 7. Khatsiashou Aliaksandr
 8. Sergei Lavrukhin
 9. Fedor Guryanov
 10. Dima Dewinn
 11. Umar Akram
 12. Max Kraft
 13. Alexander Isora 🦄
 14. Cammie
 15. Yuliya Frolova
 16. Igor Matyushkin
 17. Mikhail Trofimov
 18. Andrey Torus
 19. Tony Urban
 20. Yury Demin
 21. Evgeniy Nikolskiy
 22. Александр Мураховский
 23. Alice Novikova
 24. AIRGLOBAL X
 25. chloe perez
 26. Anton Tarasenko
 27. Ilya Ostashkov
 28. Serge Beresnev
 29. Klauss
 30. Dimitry Solovyev
 31. Md Hassan Rabby
 32. Dmitriy Kuts
 33. Roman Mishiev
 34. Aleksandr Sabri
 35. Sergey Babochkin
 36. Salavat Khanov
 37. Rajiv Rathinam
 38. Vlad Arbatov
 39. Grisha Pushkov
 40. Vyacheslav Bakhmutov
 41. Maxim Byakow
 42. Alexander Lyakhovich
 43. Jordan
 44. Kesara
 45. Slava Belykh
 46. Nelly Kam
 47. Sam Abdullaev
 48. Dave Vasquez
 49. Ivan
 50. Dragorad Knezi
 51. Maxim Manylov
 52. Roman Eaton
 53. Vladimir Solovev
 54. Dan Zaitsev
 55. Jenia Shilov
 56. Vasyl Zelinskiy
 57. Sergey Lapin
 58. Sergey Pavlov
 59. Vlad Zak
 60. Azamat Ivanov
 61. Vic Koch
 62. Anatolii Bootstraptor
 63. Phil Zet
 64. Anna Gibraltar
 65. Abadesi