ย 

Alternative products to Savvy

Savvy

Finally, all your customer information in one place

7 alternative and related products to Savvy

Inwemo

The user-friendly way of monetizing websites

With Inwemo visitors can donate a part of their CPU power to help financing the content on their favorite websites.

Hacker Noon
I remember first hearing about the project back in 2012. It is a great project with a simple idea: Everyone can download a free program that processes radio telescopic data from the universe in the Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI). AKA Searching for aliens at home.
3 Alternatives to Inwemo

Bannerwise 2.0

The easiest, most effective way for banner production! ๐Ÿ‘๐Ÿป

Bannerwise is the revolutionary platform where businesses can effortlessly create professional banner ads, without any coding skills - in minutes, not hours. We are making banner production simple, more effective and enjoyable. For anyone, anywhere.

Emerce
Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen via Emerce, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube op Emerce.
Erasmus Centre for Entrepreneurship
After an exciting race, Bannerwise has been elected as ING Startup of the Year 2015. It's the third time ING organises this competition. The public could vote online for a week on their favourite startup. The winners of the previous editions were Huren.nl in 2013 and Athom in 2014.
5 Alternatives to Bannerwise 2.0
Discover your next favorite thing

Product Hunt surfaces the best new products, every day. It's a place for product-loving enthusiasts to share and geek out about the latest mobile apps, websites, hardware projects, and tech creations.