Amine Mouafik
Amine Mouafik@kytwb Β· πŸ‘¨β€πŸ’» Maker of things

😺 Buy kitty a new toy (for real)

Completed on
Discussion
@kytwb Hi Amine, what's up? :D
@kevinnth one of the placeholder for the "What's your next goal?" on https://www.producthunt.com/makers was "Buy kitty a new toy", so I decided to add it to my goals for real. Will send out a tweet with a picture when done. That's what's up! πŸ˜‡
@kytwb hahaha, that's super great! I'll get in touch with u :)