Ivan Novikov
Ivan Novikov@jonnynovikov Β· Thinking big and moving fast

πŸ”πŸ‘¨β€πŸ« Find at least one new mentee

Completed on
Discussion
Cheers! Feel free to arrange a short call with me https://calendly.com/jonny-novikov
Okay, got it!
Maybe later