Denis K.
CoF @ SpeechAnalytics.ru
#684202
@denis_kazantsev
speechanalytics.ru